Když nevíte, jak na to

Omlouvání
z docházky


Omlouvání dětí z docházky je možné na týž den do 7 hodin telefonicky, nebo osobně. Na následující dny je možné děti omluvit kdykoliv v průběhu dne. Prosíme, dodržujte omlouvání svého dítěte. Pomůžete tím pedagogům lépe plánovat denní aktivity.

Odhlášky
ze stravování dítěte


Telefonicky nebo osobně, nejpozději však do 14 hodin předchozího dne. V případě nemoci je možno omluvit dítě ze stravování do 7 hodin ráno, nebo si v první den vyzvednout oběd od 11:30 – 12:00 hod. do přinesených nádob. Cena stravného se za neomluvený den nevrací.

Konzultace
s hlavním pedagogem


Každý čtvrtek od 12:00 do 14:00 se můžete s pedagogy na základě předešlé domluvy sejít a projednat vše, co se týká docházky vašeho dítěte do Erudia, a to včetně školního a individuálního vzdělávacího plánu. Naši pedagogové se vám budou rádi věnovat.

Jak to u nás chodí

Jsme tu pro Vás celý rok
Školka ERUDIO je otevřená celoročně. V pondělí až ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 16:00. V červenci a srpnu také vždy od 7:00 do 16:00. Uzavření školky nastává pouze ve dnech státních svátků a v mezidobí Vánoce až Silvestr.

Příchody a odchody
Rodiče mohou děti přivést a odvést v podstatě kdykoliv na základě individuálních potřeb. Personál Erudia Vám kdykoliv sdělí plánovaný čas případných pobytů venku, návštěv divadla, výletů apod., které znamenají, že v zařízení v danou chvíli nebude nikdo, kdo by mohl dítě převzít, a také Vás informuje o tom, v kolik hodin nejpozději je potřeba se dostavit, aby se dítě zmiňovaných aktivit mohlo rovněž zúčastnit.

Odpovědnost
Pedagogové odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Docházka
Děti přijímáme přednostně k celodenní docházce.

Zápis do školky
Zápis dětí do školky probíhá v průběhu celého roku. Zájemci o umístění dítěte do Erudia se mohou hlásit kdykoli. 

Den na zkoušku
I v tomto roce nabízíme rodičům a dětem "den na zkoušku". Jedním z principů směru "Začít spolu" je, že se rodiče mohou kdykoliv účastnit výuky, a toto samozřejmě platí i v tento den. Můžete se podívat nejen na prostory, ale vyzkoušet si i činnosti v jednotlivých centrech aktivit, popovídat si s pedagogy. Den na zkoušku je bezplatný, hradí se pouze strava.

Úhrada za služby
Školné je bráno jako rezervace místa pro dítě a k zajištění personálu, proto se v případě nemoci nekrátí.

Výše úhrady
Celodenní školné: 4 500 Kč za měsíc
Na doplňkové aktivity vybíráme zálohu 1000 Kč ročně nad rámec školného (zahrnuje vstupné do institucí a další drobné aktivity).

Stravné
Stravné je účtováno za skutečně odebraná jídla. Cena jednotlivých jídel je stanovena na 45 Kč za oběd, 15 Kč (od 1. 9. 2022) za svačinku (při celodenní docházce 2 svačinky denně) a pitný režim.

Stravování
Co rodina, to jiný jídelníček. Skloubit navyklé chutě dětí z domova s jídelníčkem ve školce zejména ze začátku školního roku je většinou obtížné. I v tomto okamžiku je důležitá spolupráce s rodinou. Obědy do školky Erudio dodává Školní jídelna, SŠ Gastronomická a technická Žamberk. Svačinky a pitný režim připravujeme v Erudiu pro děti sami. Případné dietní požadavky na stravu Vašich dětí prosím konzultujte s personálem školky. Během celého dne klademe velký důraz na pitný režim. Děti mají ve třídě k dispozici termosky s nápoji tak, aby si mohly samostatně nápoj nalévat.

Jak se zapsat do školky

Zákonný zástupce předškoláčka může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola - např. školku Erudio.

Svoje dítě můžete zapsat kdykoli v průběhu roku vyplněním a odevzdáním přihlášky. O přijetí dětí se tedy bude rozhodovat podle této přihlášky a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zákonným zástupcům e-mailem.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

Byl zahájen oficiální zápis do MŠ Erudio, stáhněte si podrobné informace a přihlášku, těšíme se na vás a vaše děti!

Stáhněte si podrobné instrukce a přihlášku. Jsme rádi, že jste si vybrali právě Erudio a těšíme se na vás a vaše děti!