Když nevíte, jak na to

Omlouvání
z docházky


Omlouvání dětí z docházky je možné na týž den do 7 hodin telefonicky, nebo osobně. Na následující dny je možné děti omluvit kdykoliv v průběhu dne. Prosíme, dodržujte omlouvání svého dítěte. Pomůžete tím pedagogům lépe plánovat denní aktivity.

Odhlášky
ze stravování dítěte


Telefonicky nebo osobně, nejpozději však do 14 hodin předchozího dne. V případě nemoci je možno omluvit dítě ze stravování do 7 hodin ráno, nebo si v první den vyzvednout oběd od 11:30 – 12:00 hod. do přinesených nádob. Cena stravného se za neomluvený den nevrací.

Konzultace
s hlavním pedagogem


Každou středu od 13:00 do 15:30 se můžete s pedagogy na základě předešlé domluvy sejít a projednat vše, co se týká docházky vašeho dítěte do Erudia, a to včetně školního a individuálního vzdělávacího plánu. Naši pedagogové se vám budou rádi věnovat.

Jak to u nás chodí

Jsme tu pro Vás celý rok
Školka ERUDIO je otevřená celoročně v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod., v období červenec až srpen od 7:00 do 16:00 hod., uzavření školky nastává pouze ve dnech státních svátků a v mezidobí Vánoce až Silvestr.

Příchody a odchody
Rodiče mohou děti přivést a odvést v podstatě kdykoliv na základě individuálních potřeb. Personál Erudia Vám kdykoliv sdělí plánovaný čas případných pobytů venku, návštěv divadla, výletů apod., které znamenají, že v zařízení v danou chvíli nebude nikdo, kdo by mohl dítě převzít, a také Vás informuje o tom, v kolik hodin nejpozději je potřeba se dostavit, aby se dítě zmiňovaných aktivit mohlo rovněž zúčastnit.

Odpovědnost
Pedagogové odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Docházka
Děti přijímáme přednostně k celodenní docházce.

Zápis do školky
Zápis dětí do školky probíhá v průběhu celého roku. Zájemci o umístění dítěte do Erudia se mohou hlásit kdykoli. 

Den na zkoušku
I v tomto roce nabízíme rodičům a dětem "den na zkoušku". Jedním z principů směru "Začít spolu" je, že se rodiče mohou kdykoliv účastnit výuky, a toto samozřejmě platí i v tento den. Můžete se podívat nejen na prostory, ale vyzkoušet si i činnosti v jednotlivých centrech aktivit, popovídat si s pedagogy. Den na zkoušku je bezplatný, hradí se pouze strava.

Úhrada za služby
Školné je bráno jako rezervace místa pro dítě a k zajištění personálu, proto se v případě nemoci nekrátí.

Co je v ceně?
V ceně jsou zahrnuty téměř všechny doplňkové aktivity, jako jsou oslavy, výlety, exkurze, zájmové kroužky apod. Za tyto aktivity se v jiných školkách většinou doplácí zvlášť.

Výše úhrady
Celodenní školné: 4.000,- Kč / měsíc
Poskytujeme slevu na druhé dítě!

Stravné
Stravné bude účtováno formou měsíčních záloh ve výši 1100,-Kč. Cena jednotlivých jídel je nyní stanovena na 31 Kč za oběd, 9 Kč za svačinku (při celodenní docházce 2 svačinky denně) a pitný režim.

Stravování
Co rodina, to jiný jídelníček. Skloubit navyklé chutě dětí z domova s jídelníčkem ve školce zejména ze začátku školního roku je většinou obtížné. I v tomto okamžiku je důležitá spolupráce s rodinou. Obědy do školky Erudio dodává Školní jídelna Žamberk, nám. Generála Knopa 433, která vaří i pro další mateřské a základní školy. Svačinky a pitný režim připravujeme v Erudiu pro děti sami. Případné dietní požadavky na stravu Vašich dětí prosím konzultujte s personálem školky. Během celého dne klademe velký důraz na pitný režim. Děti mají ve třídě k dispozici termosky s nápoji tak, aby si mohly samostatně nápoj nalévat.